Lockdown: Mario Strauss

Wat doen Swartland gedurend lockdown om sterker anderkant uit to kom?

Mario Strauss
https://www.swartland.co.za/wp-content/uploads/2020/04/col_mouldings-1050x500.jpg

Mobiele laai blad
Mario is besig om te werk aan n mobiele laai blad vir SBS Midrand om te help met die aflaai van die trokke .

Opti-Plant Conveyors
Mario is ook terselfdetyd besig met die herontwerp van die Opti-Plant Conveyors wat deel vorm van Swartland se voortdurende verbetering om van die struikelblokke en probleemareas uit die weg te ruim asook beplande onderhoud te vergemaklik.


Related articles
Lockdown met Adriaan van Niekerk
Lockdown met Lockdown met Alex le Roux
Lockdown met Burry van der Vyver
Lockdown met Christopher Coetzee
Lockdown met Eddie Wiggins
Lockdown met Emile Walker
Lockdown met Jan Bothma
Lockdown met Kirsten Levison
Kosie Louw
Mario Strauss

Scroll